CANCELLED - Vietnamese Support Group

Tue, Jan 16, 2018: 6:30 pm to 8:00 pm

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

Date: 
Tue, Jan 16, 2018: 6:30 pm to 8:00 pm
Location: 
Tully Library
880 Tully Road San Jose, CA 95111
95111 San Jose , CA
US
Contact name: 
Katherine Lin
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: 
Presented in: 
Vietnamese